Select Page
Logo för SMART

SMART

Smart är ett skolprojekt som jag tog fram tillsammans med Erik Lindahl. Det är en fiktiv applikation som låter dig kontrollera enheter med Wi-Fi. Vårt fokus låg på Informationsarkitektur och interaktionsdesign.

Användarvänlig

Vårt huvudfokus låg konstant genom projektet på att få applikationen så användarvänlig som möjligt.

Oberoende

Vi ville få applikationen att verka med så många parter som möjligt. Även om det är en fiktiv app ställde det stora krav på hur konfigurationssidorna designades.

Anpassbar

Vi ville ge användaren stora möjligheter till att anpassa applikationen och dess funktioner till sina egna behov.

Showcase